شنبه 5 اسفند 1402  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1402/7/8 شنبه

وبینار سامانه کارآمد (پرداخت کارانه پزشکان و کارکنان غیر پزشک ) .

.
وبینار  سامانه کارآمد (پرداخت کارانه پزشکان و کارکنان غیر پزشک )با حضور کارشناسان بیمارستانی و ستادی در سالن آموزش دانشگاه  برگزار گردید. در این وبینار وزارتی دستورالعمل های توزیع کارانه پزشکان و کارکنان غیر پزشک تشریح و مورد باز بینی قرار گرفت.

 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر