شنبه 5 اسفند 1402  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1401/12/12 جمعه

جلسه وبینار در خصوص پیاده سازی فاز دوم و سوم سامانه کارآمد.

.

مطابق مکاتبات معاونت درمان وزارت متبوع ، جلسات آموزشی بصورت وبینار در خصوص دستورالعمل های پرداخت کارانه پزشک و غیر پزشک و همچنین پیاده سازی فاز دوم و سوم سامانه کارآمد برگزار گردید.
در این جلسات که روز چهارشنبه مورخ 10/12/1401  به منظور پیاده سازی فاز دوم سامانه کارآمد" گزارش متحدالاشکل HIS درآمد بیمارستان و جزءحرفه ای پزشکان در راستای اجرای دستور العمل های پرداخت کارانه " با حضور  کارشناسان مالی مسئولین درآمد- مسئول HIS و نمایندگان پرداخت کارانه هر بیمارستان تشکیل و روز شنبه مورخ 13/12/1401  فاز سوم پیاده سازی سامانه کارآمد "آموزش تنظیمات ساختار سازمانی و بارگزاری اطلاعات پرسنلی در سامانه" با حضور روسای امور اداری،مسئولین کارگزینی و نمایندگان پرداخت کارانه هر بیمارستان برگزار گردید

 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر