شنبه 5 اسفند 1402  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
1402/7/29 شنبه

مشاهده آیین نامه ها و بخشنامه ها و ابلاغیات در خصوص توزیع کارانه پزشکان، اعضای هیات علمی و کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستان ها .

.
آرشیو