پنجشنبه 30 دی 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1400/9/27 شنبه

پایش واحد درآمد بیمارستان شهید معرفی زاده .

.
پایش توسط کارشناسان اقتصاد سلامت ستاد دانشکده از واحد بیمه گری و درآمد  بیمارستان شهید معرفی زاده مورخ 27/09/1400 انجام گرفت. در این پایش سامانه ارسال الکترونیک اسناد(رز)، مطابقت ثبت خدمات و دارو در سیستم و پرونده بیماران، تنظیمات قراردادهای بیمه ای و  پزشکان، بررسی و جهت رفع مشکلات به واحد درآمد پیشنهاداتی ارائه گردید.
 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر