پنجشنبه 30 دی 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

کارگاه آموزش

1399/10/9 سه‌شنبه

گارگاه آموزشی ثبت اطلاعات اسناد ارسالی در HIS.

.
کارگاه آموزشی ثبت اطلاعات اسناد بایگانی در HIS روز سه شنبه مورخ 9/10/99 در سالن آموزش دانشکده  برگزار گردید.
در راستای اجرای مصوبات اقتصاد سلامت و کارگروه توزیع درآمد اختصاصی ، کارگاه آموزشی  ثبت اطلاعات اسناد بایگانی در HISبا حضور کارشناس مسئول اداره اقتصاد سلامت ، مسئولین درآمد مراکز درمانی تحت پوشش دانشکده و کارشناس ستادی برگزار گردید.
در این کارگاه ضمن آموزش ثبت اطلاعات اسناد بایگانی در HIS در خصوص مشکلات و چالش های ثبت های مذکور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
اصلاح  ثبت اطلاعات در راستای کاهش کسورات بیمارستانی و افزایش سرعت رسیدگی اسناد و یکپارچه سازی گزارشات انجام می گیرد.
 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر