کارگاه آموزش

1397/4/8 جمعه

کارگاه آموزشی سیستم ارجاع در مورخ 97/4/2.

.
در این کارگاه که در دانشگاه ایران برگزار گردید دانشگاههای گلستان و مشهد که سیسستم ارجاع را به صورت آزمایشی اجرا کرده بودند گزارشی در این خصوص ارائه دادند سپس رفع ابهامات این سیستم به صورت پرسش و پاسخ صورت گرفت و زمانبندی اجرای سیستم ارجاع نیز انجام شد.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر