اطلاعیه ها

1399/7/23 چهارشنبه

اعمال کسورات سازمان های بیمه گر جهت بیماران تعیین تکلیف نشده بیش از 6 ساعت.

.
با استناد به مکاتبه وزارت متبوع، درصورت تعیین تکلیف بیمار از نظر بستری بیش از 6 ساعت، کلیه خدمات طبق تعرفه مصوب بدون تخت روز با فرانشیز بستری قابل محاسبه و بستری قابل محاسبه و پرداخت است..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر