یکشنبه 29 فروردین 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/8/29 پنجشنبه

جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی خرمشهر مورخ 99/8/29.

.
کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد روز پنج شنبه مورخ 99/08/29 با حضور  مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر، رئیس، مدیر و مترون بیمارستان و کارشناسان ستادی و بیمارستانی برگزار شد.
در این نشست درخواست های ارسالی  کارکنان درمانی و پشتیبانی بررسی و در خصوص مستندات قانونی و میانگین پرداختی گروه های مختلف، تبادل نظر انجام و تصمیماتی اتخاذگردید.
 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر