اخبار

1399/6/19 چهارشنبه

بررسی پرونده های بیماران کووید-19 بیمارستان امام خمینی(ره).

.
با حضور خانم شریفی نژاد در  واحد بیمه گری بیمارستان امام خمینی (ره)، صحت ثبت خدمات و داروهای ارائه شده به بیماران کووید-19 ماه مرداد بیمارستان بررسی گردید..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر