اخبار

1399/8/7 چهارشنبه

جلسه سقف اعتبارات بیمه سلامت سال 1399.

.
جلسه با حضور معاون درمان دانشکده، جانشین رئیس اداره بیمه سلامت استان خوزستان، رئیس اداره بیمه سلامت آبادان و  کارشناسان ستادی و بیمارستانی مورخ 99/8/7 برگزار گردید. در این جلسه ترمیم سقف اعتبارات خرید راهبردی بیمه سلامت  مورد بحث و بررسی قرار گرفت..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر