اخبار

1399/6/30 یکشنبه

پایش کارشناس اقتصاد سلامت از پرونده ترومایی بیمارستان 17 شهریور .

.
در این پایش  با حضور خانم شریفی نژاد در واحد بیمه گری بیمارستان 17 شهریور ، ثبت صحیح خدمات و اقلام دارویی و مصرفی ارائه شده به بیماران ترومایی با صورتحساب مطابقت و  بررسی گردید..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر