یکشنبه 29 فروردین 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/7/30 چهارشنبه

پایش واحد اقتصاد سلامت از بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان.

.
مورخ  99/7/30واحد بیمه گری و درآمد بیمارستان شهید معرفی زاده   توسط کارشناسان واحد اقتصاد سلامت پایش گردید. در این پایش صحت ثبت خدمات ارایه شده به بیماران در پروندۀ فیزیکی با HIS و دیگر سامانه ها بررسی گردید.
همچنین جهت اطمینان از عدم ثبت اقلام حفاظت فردی در پرونده ها، صورتحساب بیماران صحت سنجی شد و فرایند مصرف، توزیع، ثبت و تایید اطلاعات اقلام حفاظتی نیز مورد باز بینی   و بررسی قرار گرفت..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر