اطلاعیه ها
.

دستورالعمل استفاده از هموپرفیوژن در بیماران مبتلا به کووید-19

1399/6/31 دوشنبه

نامه شماره 400د/ 2238 مورخ 13/2/99(وزارت)دستورالعمل استفاده از هموپرفیوژن در بیماران مبتلا به کووید-19
فايل های مربوطه :دستورالعمل_هموپروفيوژن.pdf644.071 KB